Probleemgebieden waar ik inmiddels veel ervaring in opgedaan heb, zijn:

– conditieverlies
– dikke benen
– gedragsproblemen
– hoefbevangenheid
– hoefkraakbeenverbening
– hoesten
– hoofdschudden
– hormoonproblemen
– huidproblemen
– kortademigheid
– kreupelheid
– leverproblemen
– nierproblemen
– ontstoken ogen
– peesproblemen
– rugproblemen
– slechte eetlust
– vermagering
– steeds terugkerende koliek
– verzet bij het berijden
– vage klachten, waarbij de eigenaar aangeeft dat het paard niet in zijn normale doen is zonder een aanwijsbare oorzaak
– zomereczeem

De gehele manier van de werken is kort geleden in een artkel van het  maandblad Horsimo verschenen.Klik hier om het artikel te downloaden of te lezen (PDF).

Ook preventief de paarden tenminste twee keer per jaar nakijken behoort tot mijn werkzaamheden.

Een eerste consult duurt 1 tot 1½ uur. Vervolgconsulten duren een ½ uur tot een uur. Een belangrijk deel van het consult bestaat uit de anamnese. Dit bestaat uit vragen over allerlei zaken die betrekking hebben op de fysieke en mentale gezondheid van uw paard. Hiermee kan ik een eerste indruk krijgen waar de oorzaak van het probleem ligt. Het is prettig als u voor een eerste consult klaar heeft liggen:

– geboortedatum
– inentingen
– ontwormingsschema
– medische voorgeschiedenis

Afhankelijk van het probleem zal ik uw paard bekijken en aftasten op vele punten, zoals bijvoorbeeld:

– slijmvliezen
– turgor
– nierstreek
– vochtophoping(en)
– hartslag
– benen en hoeven
– gevoeligheid
– gedrag

– algehele indruk

Aan het eind van een consult zal ik adviezen geven over allerlei zaken, zoals:

– voeding
– weidebeheer

– wormbestijding
– leefomgeving
– training
– middelen ter genezing van het probleem